Wie Is Ons

VIVITE VESTRA SOMNIA – LEEF JOU DROME!

Laerskool Vredekloof

Laerskool Vredekloof is ‘n openbare, parallelmedium skool wat twee Afrikaanse en twee Engelse klasse per graad aanbied. In 2019 het ons met slegs Gr R – 4 klasse begin.

By Laerskool Vredekloof is ons daartoe verbind om ons leerders vir die hoërskool en die ewig veranderende toekoms voor te berei. Ons streef voortdurend daarna om ons leerder se akademiese prestasie te verbeter, terwyl ons hulle begelei om die belangrikheid van deernis, respek, deursettingsvermoë en verantwoordelikheid te verstaan.

Laerskool Vredekloof bied ‘n verskeidenheid van sport en kulturele aktiwiteite vir ons leerders. Leerders word aangemoedig om aan ten minste 1 ekstra-kurrikulêre aktiwiteit per kwartaal deel te neem ten einde hul holistiese ontwikkeling te verseker. Deur ons hoë standaard akademiese, kulturele en sportaktiwiteite kweek ons by ons leerders, ouers en onderwysers ‘n gesindheid van trots en sinergie.

VISIE

Om die leidende skool van voorkeur te wees, waar ons leerders holisties voorberei word vir die veranderende toekoms en hulle aangemoedig word om hul drome uit te leef.

Missie

Ons sal ons visie bereik deur:

  • die implementering van ‘n verskeidenheid van vaardighede, konsekwente dissipline en ‘n innoverende onderrigbenadering toe te pas;
  • by die personeel, leerders en ouers ‘n gevoel van behoort en trots in die skool te plaas in die oortuiging dat die skool se tradisies die grondslag vir sy toekomstige groei is;
  • in al ons aktiwiteite na uitnemendheid te streef en ‘n gelukkige, liefdevolle omgewing te bevorder;
  • die gebruik van moderne tegnologie ons leerders voor te berei vir die uitdagings van die veranderende toekoms;
  • die beginsels van wedersydse respek en deernis aan ons leerders oor te dra sodat hulle empatie teenoor hul eweknieë, die gemeenskap en die omgewing sal uitleef in ‘n gees van samewerking en ondersteuning;
  • voortdurend ons skool se leuse te bevorder.

Daar is n skool in Vredekloof waar ons vriendskapsbande smee
‘n Skool waar ons net kind kan wees en God steeds bly vereer
Waar ons werk en speel, elke dag te leer en ons aan ons toekoms bou
Where hope and love will guide our days to be truthful in our ways
Oh Vredekloof, Oh Vredekloof, your name will be made known
Uitnemendheid ons streef dit na, hier word ons drome waar
Our dreams come here to life, hier word ons drome waar

Beheerliggaam

MNR RORY TREVORROW
VOORSITTER
MNR QUINTIN ESTERHUIZEN
ONDERVOORSITTER
MEV MELICIA ENGELBRECHT
TESOURIER
MEV GRETHA VAN LANGENHOVEN
SEKRETARESSE
MNR JOHAN SMITH
OPVOEDERSLID
MNR LUAN RADEMEYER
OPVOEDERSLID
MNR HEINE VAN DYK
NIE-OPVOEDER
MNR BEN GROOT

OUERLID

MNR P WESSELS
EX-OFFISIO
MNR CHRIS PALMER
CO-OPTED

DAGBESTUUR

Mnr P Wessels
Waarnemende skoolhoof
Mnr C Palmer
Waarnemende adjunkhoof
Me s swart
HOD – Grondslagfase
Me L Kolbe
HOD – Intersenfase
Mnr. J Smith
HOD – Grond en Geboue

PERSONEEL

C. VAN DEN BERG
2E1
S. van Rooyen
2E2
L. Rademeyer
7A1

ANDER PERSONEEL

L. de Villiers
Kuns
C. van Zyl
LO Assistent
E. Mostert
GRONDSLAGFASE STEAMAC
A. Mynhardt
INTERSENFASE STEAMAC
L. Rheeder
BERADER
H. van Dyk
HOOF VAN SPORT
E. van Niekerk
GRONDSLAGFASE ASSISTENT
M. Jones
GRONDSLAGFASE ASSISTENT
N. Greeff
GRONDSLAGFASE ASSISTENT

ADMINISTRATIEF

M. van Staden
Ontvangs
P. Scheepers
Finansiële Beampte
M. Carstens
Ontvangs
R. Wessels
Administratiewe Klerk

ALGEMENE ASSISSTENTE

L. Jack
Terreinbestuurder
S. BHOQWANA
Assisstent
N. MEI
Assisstent
NS NTUNZE
Assisstent
P. SETONA
Assisstent
S. TANDANI
Assisstent
V. ZWENI
Assisstent

Inligting

Het jy enige vrae of benodig jy meer inligting oor die grade wat aangebied word, uniform, skoolgeld of toelatings?