Sport

Laerskool Vredekloof glo in die holistiese ontwikkeling van die leerder. Sportdeelname is ‘n integrale deel van die ontwikkeling van liggaamlike en sosiale vaardighede.

Laerskool Vredekloof moedig goeie sportgees en deelname aan.

Die volgende sportsoorte word aangebied:

Somersport

  • Krieket
  • Atletiek
  • Landloop
  • Tennis

Wintersport

  • Rugby
  • Hokkie
  • Netbal
  • Landloop

Hoof van Sport: H. van Dyk

Hoof van Rugby: C. Palmer

Hoof van Krieket: R. Kapp

Hoof van Hokkie: A. Barnard

Hoof van Netbal: Y. Smith

Hoof van Tennis: M. du Toit

Hoof van Landloop: H. van Dyk

Hoof van Atletiek: H. van Dyk

sportprogram:

Kultuur

Kultuuraktiwiteite soos koor, redenaars, drama, musiek en kuns speel ‘n deurslaggewende rol by Laerskool Vredekloof deur ‘n holistiese en afgeronde opvoedkundige ervaring te bevorder. Hierdie aktiwiteite verbeter nie net studente se kreatiwiteit en selfuitdrukking nie, maar bevorder ook spanwerk, dissipline en selfvertroue.