STEAMAC

SCIENCE TECHNOLOGY ENGINEERING ARTS MATHEMATICS AGRICULTURE CODING

Laerskool Vredekloof is bevoorreg om twee ultra-moderne STEAMAC sentrums te hê. Die sentrums bied aan ons leerders die geleentheid om hul kritiese denke, probleemoplossings- en samewerkingsvaardighede te ontwikkel. Dit word gedoen deur middel van ‘n geintegreerde kurrikulum waar ons kinders blootstelling aan die nuutste tegnologie kry. Die leerders leer deur te eksperimenteer, groepbesprekings en ontdekking van nuwe kennis, wat hul bemagtig om innoverende gedagtes te kweek.

WETENSKAPPE EN TEGNOLOGIE

Leerders word hier blootgestel aan uitgebreide Wetenskaplike kennis wat hulle in staat stel om krities te dink oor die wêreld rondom hulle. Dit laat die leerders toe om die behoeftes en uitdagings van die wêreld te identifiseer en kreatiewe oplossings te vind deur middel van die ontwikkeling en aanwending van Tegnologie.

INGENIEURSWESE

Ingenieurswese laat ons leerders toe om die kennis en probleemoplossingsvaardighede wat hul opgedoen het in Wetenskappe te gebruik. Deur toepassing van die tegnologiese proses leer ons kinders hoe om ‘n kreatiewe idee in ‘n produk te omskep. Hierdie vaardighede verseker dat almal gereed is vir ‘n ewig-veranderende omgewing.

KUNS

Visuele kunste bied aan ons leerders die geleentheid om buite die lyne te gaan en hul kreatiewe denke te ontwikkel. Leerders maak gebruik van digitale 2D en 3D sketse om hul ingenieursprojekte visueel voor te stel. ‘n “Buite die boksie” denkwyse word aangemoedig om hul probleemoplossingsvaardighede te stimuleer.

WISKUNDE

STEAMAC gee aan ons leerders die geleentheid om te ervaar hoe Wiskunde in die alledaagse lewe toegepas word. Leerders word blootgestel aan verskeie Wiskundige konsepte soos datahantering op Microsoft Excel tot by die toepassing van Wiskunde in Kodering.

LANDBOU

Een van die doelwitte van STEAMAC is om kinders op te voed wat omgewingsbewus is en in harmonie met die natuur saam te leef. Leerders kry blootstelling aan verskeie landboumetodes, met die fokus op die aanplant van groente en vrugte. Hidroponika vorm ‘n baie belangrike deel van ons kurrikulum en is ‘n lekker projek wat ons kinders saam met hul gesin by die huis kan doen.

PROGRAMMERING

By Laerskool Vredekloof wil ons die kinders voorberei vir ‘n ewig-veranderende wêreld. Deur blootstelling aan programmering leer ons kinders kritiese en logiese denke, kreatiewe probleemoplossing en samewerking. Hierdie vaardighede bied aan ons kinders die geleentheid om die uitdagings van die wêreld die hoof te bied. Die kinders kry blootstelling aan Lego SPIKE, SCRATCH, HTML, ARDUINO, DRONES, BOTLEY, SIXBRICKS en nog vele meer.

Meer Informasie Nodig?