Kultuur

Kultuuraktiwiteite soos koor, redenaars, drama, musiek en kuns speel ‘n deurslaggewende rol by Laerskool Vredekloof deur ‘n holistiese en afgeronde opvoedkundige ervaring te bevorder. Hierdie aktiwiteite verbeter nie net studente se kreatiwiteit en selfuitdrukking nie, maar bevorder ook spanwerk, dissipline en selfvertroue.

Die Koor help studente om die vreugde te ontdek om hul stemme te harmoniseer en ‘n gevoel van eenheid te skep, terwyl Redenaars hul kritiese denke en kommunikasievaardighede verskerp.

Drama en Kuns bied afsetpunte vir verbeeldingryke uitdrukking, en moedig studente aan om hul emosies en idees te verken.

Musiek kweek ‘n waardering vir uiteenlopende kulture en die krag van klank.

Hierdie kulturele strewes dra by tot die ontwikkeling van afgeronde, sosiaal-bewuste individue, wat die opvoedkundige reis by Laerskool Vredekloof verryk.

Musiek

Christine.pentz@vps.org.za

Junior Kunsklasse

Megan.palmer@vps.org.za

Senior Kunsklasse

Pierre.devilliers@vps.org.za

Redenaars

ilze.hanekom@vps.org.za

Eisteddfod

Yolandi.louw@vps.org.za

Junior Koor

Ilze.hanekom@vps.org.za

Senior Koor

Christine.pentz@vps.org.za

Orff-Orkes

Christine.pentz@vps.org.za

Drama

Nericha.nortje@vps.org.za

Graad R

Vredekloof streef daarna om die Graad-R leeromgewing te vul met pret. Dit is vir ons belangrik om leerders holisties te ontwikkel deur middel van speel in ‘n meer informele opset. So verseker ons elke leerder se kognitiewe, sosiale, emosionele en motoriese ontwikkeling.