Akademie

By Laerskool Vredekloof streef ons daarna om ons kinders holisties te ontwikkel en voor te berei vir die ewig veranderende toekoms. Hierdie ontwikkeling begin in die klaskamer deur die leerders se soeke na kennis aan te wakker deur gebruik te maak van die nuutste tegnologie, media en passievolle opvoeders.

Verskeidenheid van vakke

Laerskool Vredekloof bied ‘n wye verskeidenheid vakke aan soos uiteengesit in die Hersiene Nasionale Kurrikulum Verklaring. STEAMAC word in al drie fases as ‘n geintegreerde vak in ons moderne Co-LAB-oratory aangebied.

GRONDSLAGFASE: Graad R

Sien asseblief die Graad R bladsy vir meer inligting.

GRONDSLAGFASE: Graad 1-3

 • Afrikaans Huistaal
 • English Home Language
 • Afrikaans Eerste Addisionele Taal
 • English First Additional Language
 • Wiskunde
 • Lewensvaardighede (Kuns / Musiek / LO / PSW)
 • Xhosa 2de Addisionele Taal
 • STEAMAC

INTERMEDIÊRE FASE: Graad 4-6

 • Afrikaans Huistaal
 • English Home Language
 • Afrikaans Eerste Addisionele Taal
 • English First Additional Language
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskappe en Tegnologie
 • Sosiale Wetenskappe
 • PSW (Kuns / Musiek / LO)
 • STEAMAC

SENIOR FASE: Graad 7

 • Afrikaans Huistaal
 • English Home Language
 • Afrikaans Eerste Addisionele Taal
 • English First Additional Language
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskappe
 • Tegnologie
 • Sosiale Wetenskappe
 • Ekonomiese Bestuurswetenskappe
 • Kreatiewe Kunste (Kuns en Musiek)
 • PSW
 • STEAMAC

Holistiese ontwikkeling

Elke leerder in Graad 4-7 ontvang ‘n volledige stel handboeke soos voorgeskryf deur die DBE. Om voort te bou op die holistiese ontwikkeling van die kind word leerders blootgestel aan Office 365 en gebruik opvoeders OneNote om nuwe inhoud, wat in konteks met die leerders se agtergrond is, te ontwikkel en te versprei na die leerders. Hierdie inhoud behels interessante artikels, self-assesserings, hersieningsbladsye, videos en versterkingshulpbronne.

Elke klas in Graad 4-7 is toegerus met ‘n grootskerm televisie en tablet vir die opvoeder. Die tablette dien as ‘n media- en inligtingsbron wat deur die opvoeder gebruik word om lesse meer interaktief vir ons leerders te maak.

Daar word daagliks vir die leerders in die Grondslagfase stories gelees en ‘n leesprogram word gevolg.

Alle Grondslagfase klasse is toegerus met ‘n Dataprojektor en Witborde wat die opvoeders toerus om met ‘n leerdergesentreerde fokus te onderrig.

Meer Informasie Nodig?